brev til alle haveejere før vinteren

Overnatning i kolonien om vinteren

Nyt fra bestyrelsen vedr vinter overnatning