Ulovlig udlejning af kolonihave

Hermed dokument der beskriver at det er strengt forbudt at udleje sit kolonihavehus.