Opskrivning på venteliste til kolonihave i H/F Hvilen

Hvordan kommer man på ventelisten til en kolonihave i H/F Hvilen?

Man sender en mail til haveforeningens e-mail hf.hvilen@outlook.dk og oplyser fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

For at blive registeret på ventelisten skal der betales et årligt gebyr på 100 kr. på haveforeningens konto som du får oplyst af bestyrelsen. Ved inbetaling skal der i meddelsesfeltet skrives venteliste, modtager samt  dit navn og adresse. 

Man er først skrevet på ventelisten, når indbetalingen er registreret i foreningens bank.

Opskrivning gælder for et kalenderår ad gangen

Husk man skal bo i Roskilde kommune for at komme på ventelisten.

Bemærk indbetaling i november og  december gælder for følgende år.

Der vil også være en intern venteliste, hvor Hvilens nuværende medlemmer kan skrives på. De vil selvfølgelig få fortrinsret, så frem man sælger den man har.

Hvordan høre man om nye haver til salg?

Når der kommer nye haver til salg, sender foreningen mail ud til alle på ventelisten, er man interesseret skal man inden 8 dage.

Hvis man ikke har en e-mail adresse, så må man selv holde sig orienteret i vores infoskab eller hjemmesiden.

Hvis ingen på ventelisten ønsker at købe haven til vurderingsprisen, så kan sælger aftale nedslag i pris med foreningen, herefter udbydes haven på ny til alle på ventelisten.