20151130_ENDELIGT TINGLYST_Påtegning servitut_70 m3

Her kan i se tinglysningen på de 70 m2.
Husk at bestyrelsen skal godkende tegninger før i kan påbegynde en tilbygning