20151130 - ENDELIGT TINGLYST - Påtegning servitut - 70 m3

Her kan i se tinglysningen på de 70 m2.
Husk at bestyrelsen skal godkende tegninger før i kan påbegynde en tilbygning