Køb og salg af kolonihave i HF

Køb og salg af kolonihave i Hf. Hvilen

 

 Køb og salg af kolonihave i HF. Hvilen

Information omkring venteliste, køb og salg af kolonihaver i HF. Hvilen

Folketinget har besluttet at indføre ventelister i haveforeningerne senest ved kontraktfornyelse. Roskilde Haveselskab har dog i 2014 besluttet at oprette ventelister i Roskildes haveforeninger, der har 5 haver eller derunder til salg.

Pr. 1 april 2021 skal man derfor skive sig op på H/F Hvilens venteliste for at kunne købe en kolonihave i Hvilen.

Ventelisten betyder:

▪ at sælger ikke selv skal finde en køber

▪ at sælger i udgangspunktet er sikker på at opnå vurderingsprisen

▪ at sælger ikke skal foretage sig andet, end at fremvise hus og have til interesserede fra ventelisten i en periode på 3 dage.

 

Proceduren:

Når haven er vurderet, sætter foreningen den til salg for alle på ventelisten vedlagt vurderingsrapport samt løsøreliste og sælgers kontaktoplysninger.

Alle på ventelisten har nu 3 dage til at henvende sig til sælger for en fremvisning, herunder evt. byggesagkyndig gennemgang på eget initiativ.

Sælger har ikke lov til at indgå andre aftaler med interesserede købere, end aftaler om evt. køb af hele eller dele af løsøret. Køber er ikke forpligtet til at købe løsøre og kan forlange bebyggelsen tømt inden overtagelsen.

Når interesserede købere på ventelisten har besluttet sig for at købe til vurderingsprisen (med eller uden hele eller dele af løsøret), giver de foreningen skriftligt tilsagn.

Foreningen indgår herefter aftale om handlen, herunder evt. køb af løsøre og evt. medejer/-lejer med den af de interesserede købere, der står øverst på ventelisten.

Køber modtager al specifik samt øvrig information i god tid inden handlen med Cc til sælger, så begge parter er informeret om processen.

Køber indbetaler købesummen (vurderingspris + evt. prissat løsøre) til foreningen inden overdragelsen. Foreningen deponerer købesummen, indtil fortrydelsesfristen på 1 uge efter overdragelsen er udløbet, eller evt. andre forhold er bragt i orden.

Hvis ingen på ventelisten har givet tilsagn om at købe til vurderingsprisen, inden svarfristen på 3 dage er udløbet, meddeler foreningen sælger dette, hvorefter kan sælger vælge enten at vente, til der kommer nye på ventelisten, som bliver tilbudt haven, eller sætte den til salg via andre kanaler. DBA osv. Dog skal sælger være opmærksom på, at køber som udgangspunkt skal have adresse i Roskilde kommune.

Overdragelsen, hvor købsaftale og lejekontrakt underskrives, finder sted søndage i ulige uger, ved særlige forhold kan der afviges fra dette.

Er der ingen fra ventelisten der er interesseret, kan du efter 3 dage sætte din kolonihave til salg via andre kanaler, eks. DBA osv.

Rent praktisk om at købe have.

Alle haver sælges gennem foreningen, man kan altså ikke købe direkte af sælger.

Yderligere oplysninger

Opskrivning

Kredsbestyrelsen fastlægger de regler, der gælder for optagelse på ventelisten:

Vi har en venteliste på personer, der er interesserede i at købe et kolonihavehus i vores forening. Ventelisten er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside, men kun med oplysning om navn og rækkefølge. Desuden har vi en intern venteliste. Her kan nuværende havelejere skrives op, hvis de er interesserede i at købe en anden have i foreningen (og sælge deres egen). Havelejere på den interne venteliste har fortrinsret. Hvis man erhverver en kolonihave, skal der gå 5 år, før man atter kan komme på ventelisten. Man skal bo i Roskilde kommune for at komme på ventelisten.

Genopskrivning

De personer, der allerede står på ventelisten, og som ønsker en årlig fornyelse skal indbetale kr. 100,- på konto 5396 0423349. På indbetalingen skal du skrive dit fornavn og efternavn. Du er selv ansvarlig for løbende indbetaling og for korrekte kontaktoplysninger. Genopskrivningen gælder for kalenderåret og skal indbetales inden 1. marts.

Fremgangsmåde ved optagelse

Ved optagelse på ventelisten skal foreningen notere dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Det skal ved optagelsen præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata, og at manglende orientering til foreningen herom vil medføre sletning af listen.

Sletning på ventelisten

Hvis en person på ventelisten ikke betaler rettidigt for genopskrivning, kan personen slettes uden yderligere varsel.

Ændring af placering på ventelisten

Dette sker ved at de der står først på ventelisten, har købt en have og derved slettes fra ventelisten.

Alle på ventelisten vil blive kontaktet hver gang, der er en have til salg.

Løsøre

Haveforeninger i Roskilde Haveselskab med venteliste skal sælge i overensstemmelse med ventelisten. Derfor kan der ikke længere handles om prisen. Kolonihavehuset sælges altsåaltid til vurderingsprisen. Herudover prissættes løsøret, som køber dog er ikke forpligtet til at købe.

For at kunne købe en kolonihave i HF Hvilen skal du have folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.

Der kan forekomme afvigelser, kom derfor ud i kolonien og kig i infoskabet, under halvtaget ved foreningshuset, som ligger midt i kolonien. Hvor størrelse, pris og information om de enkelte haver kan ses. Der er ikke vurderinger og salg i følgende måneder: November/December/Januar/Februar/Marts.

Har du en have til salg, og ønsker du salgsopstillingen lagt op her på hjemmesiden, kan du sende den til vores fælles mail inkl. billeder, en beskrivelse, og havens pris, så ligger vi opstillingen op under "Kolonihaver til salg".

hf.hvilen@outlook.dk

Se vedtægter for salg af kolonihaver på Kolonihaveforbundets hjemmeside.

http://kolonihaveforbundet.dk/media/1470/vejledningomkoebogsalgafkolonihaverversion2018.pdf