Affald

Kære alle haveejere 

Vi har i bestyrelsen besluttet følgende angående vores
Køkken/restaffalds plads. Der vil ikke blive åbnet på
pladsen i alle dag timerne der vil kun være åbent om
søndagen da vi ikke ønsker at kommunen skal fjerne vores
skraldespande og pålægge foreningen en stor merudgift til
alle haveejere en haveleje stigning, vi mener dette skal op
på generalforsamlingen. Vi skal dog meddele at der i uge
27-28-29-30-31-32 vil være ekstra åbent om onsdagen fra
kl. 16.00-18.00 kun på køkken og restaffalds pladsen.


Med venlig hilsen


H/F Hvilens bestyrelse