Brændeovne

Følgende er taget fra miljøministeriets hjemmeside.

Tag grønt ansvar, når du fyrer i din brændeovn


Omkring halvdelen af det danske udslip af sundhedsskadelige partikler kommer fra brændeovne. Partikelforureningen fra brændeovne bør derfor tages lige så alvorligt som partikelforureningen fra fx dieselbiler. En ny kampagne fra Miljøstyrelsen udfordrer derfor nu brændeovnsejerne til at få styr på deres brændeovn og dermed hjælpe miljøet

Miljøstyrelsens fyringsråd:

1. Brug rent og tørt træ
Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig med affald - fx i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet eller behandlet.

2. Sørg for rigeligt luft
For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. Tænd op med pindebrænde, optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt kan få godt fat. Skru først ned for luften, når flammerne bliver blålige.

3. Fyr lidt ad gangen
Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj. Hver gang du lægger brænde ind, skal du skrue op for luften, til de mørkegule flammer er væk.

4. Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig
Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert.
Spørg din skorstensfejer.