Køb og salg af kolonihave i HF. Hvilen

Information omkring venteliste, køb og salg af kolonihaver i HF. Hvilen

Grundet den store efterspørgelse af kolonihaver i Roskilde, har Roskilde Haveselskab besluttet at oprette ventelister i Roskildes haveforeninger, der har 5 kolonihaver eller derunder til salg. H/F Hvilen har i en lang årrække haft mere en 5 haver til salg, men de seneste 2 år er haverne blevet solgt, inden de overhovedet er kommet op H/F Hvilens infoskab.   

Pr. 1 april 2021 skal man opskrives på H/F Hvilens venteliste for at kunne købe en kolonihave i Hvilen. Der er i øjeblikket lukket for opskrivning på venteliste.

Salg af kolonihaver i HF. Hvilen sker søndage i ulige uger, ved særlige forhold kan det afviges fra dette.

Ved køb af kolonihave, skal købssummen overføres til en foreningskonto som er oprettet til formålet, seneste sidste banke før købet. Her skal beløbet stå i 6 hverdage, da det ifølge vedtægterne i Kolonihaveforbundet er den fortrydelsesret køber har, hvis gældende regler er opfyldt. Der kan ikke afviges fra dette.

 

For at kunne købe en kolonihave i HF Hvilen skal du have folkeregisteradresse i Roskilde Kommune. 

Der kan være afvigelser, kom derfor ud i kolonien og kig i infoskabet, unden halvtaget ved foreningshuset, som ligger midt i kolonien. Hvor størrelse, pris og information om de enkelte haver kan ses.

Der er ikke vurderinger og salg i følgende måneder: 

November/December/Januar/Februar/Marts.

Har du en have til salg, og ønsker du salgsopstillingen lagt op her på hjemmesiden, kan du sende den, samt billeder samt en beskrivelse, og havens pris til vores mailadresse,
så ligger vi opstillingen op under "Kolonihaver til salg". 

hfhvilen@gmail.com

Se vedtægter for salg af kolonihaverpå Kolonihaveforbundets hjemmeside.

http://kolonihaveforbundet.dk/media/1470/vejledningomkoebogsalgafkolonihaverversion2018.pdf